weekly blog

weekly blog

Matthijs Bos, 1 december 2015

Wwz, de eerste ervaringen
Afgelopen week organiseerden we weer een Client Class arbeidsrecht. We hadden onder andere de Wet werk en zekerheid op het programma staan. Na een klein half jaar konden we onze eerste ervaringen delen. Het werd een inspirerende sessie met actieve deelname van de aanwezigen. We concludeerden dat het ontslaan van werknemers er niet makkelijker op is geworden onder de Wwz. Er zijn veel minder werkgevers die een procedure starten bij het UWV. Voor werkgevers die een procedure starten bij de kantonrechter geldt dat het percentage van afwijzingen van de ontbinding is toegenomen van 15% tot maar liefst 50%.

Kortom, een soepeler ontslagrecht is het in ieder geval niet geworden. Duidelijk is dat een werkgever flink aan de bak moet om een ontslagprocedure inhoudelijk rond te krijgen bij UWV, dan wel kantonrechter. Tijdens onze presentatie bleek dat de werkgevers zich daar zeker bewust van zijn en dat er hard gewerkt wordt aan het opbouwen van functioneringsdossiers. Soms is hier wel een cultuuromslag binnen het bedrijf voor nodig. Maar het eenvoudigweg afkopen van een slecht dossier met een ontslagvergoeding berekend met een hogere correctiefactor, is niet meer aan de orde. Als werkgever kun je je geconfronteerd zien met een kantonrechter die niet overgaat tot ontbinding. En wat de werknemer in dat geval moet worden geboden om alsnog in te stemmen met een einde van de arbeidsovereenkomst, dat ligt volledig open. Hier is geen formule voor. We zien nu soms wel twee of drie maal de transitievergoeding in onderhandelingen voorbij komen, maar een hele duidelijke lijn is hier nog niet in te ontdekken. In het algemeen kunnen we wel zien dat de hoogte van een ontslagvergoeding naar beneden gaat.

Een andere belangrijke constatering is dat zowel wij als de deelnemers aan de Client Class nog niet hebben meegemaakt dat een werknemer gebruik maakt van de herroepingstermijn nadat overeenstemming over een ontslag is bereikt. Kennelijk is dat in de praktijk toch een te grote drempel voor de werknemer en is hij of zij blij dat de onderhandelingen over een einde van de arbeidsovereenkomst klaar zijn.

Over de Wwz doen we gelukkig dagelijks weer nieuwe ervaringen op, die we zeker zullen delen bij onze Client Class in het voorjaar!

Matthijs Bos
bos@vandersteenhoven.nl
+31 (0)6 43 36 80 53

 

Would you like to contact us?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl