weekly blog

weekly blog

Matthijs Bos, 24 december 2018

Top 4 arbeidsrecht uitspraken Hoge Raad 2018!
Welke arresten van de Hoge Raad in 2018 zijn gezichtsbepalend geweest voor het arbeidsrechtelijke landschap? Ik heb de vier belangrijkste voor u geselecteerd. Hieronder vindt u ze in chronologische volgorde. Vervolgens mag u kiezen welk arrest u op één zet!

Jackson-zaak, HR 16 februari 2018
Centraal staat in deze zaak of bij de beoordeling van een ontslagverzoek wegens een verstoorde arbeidsverhouding, moet meewegen wie schuld heeft aan de verstoring. Werknemer vindt dat hij niet moet worden ontslagen als de schuld van de verstoorde arbeidsverhouding bij de werkgever ligt en niet bij hem. De Hoge Raad beslist anders. Het gaat erom dát de verhouding verstoord is geraakt, en wie daarvan verwijt treft, is niet doorslaggevend.

Dräger-zaak, HR 30 maart 2018
Het gaat hier om een werknemer die dronken op het werk verschijnt en om die reden op staande voet wordt ontslagen. Kan een werknemer, die rechtsgeldig op staande voet wordt ontslagen, tóch recht hebben op een transitievergoeding? De Hoge Raad vindt van wel. Je hebt immers alleen geen recht op een transitievergoeding als je ernstig verwijtbaar handelt. En het is mogelijk dat een werknemer zonder ernstig verwijtbaar te handelen tóch rechtsgeldig op staande voet wordt ontslagen, bijvoorbeeld omdat hij een alcoholprobleem heeft.

Fantasia-zaak, HR 13 juli 2018
Werknemer heeft stiekem enkele Fantasia-boeken mee naar huis genomen en wordt op staande voet ontslagen. De werknemer vecht het aan en wint bij de Kantonrechter. Echter, bij het hof wint werkgever. Het ontslag op staande voet was dus terecht. De wet bepaalt dan dat de arbeidsovereenkomst herleeft en dat het Hof deze alleen per dan en dus niet met terugwerkende kracht kan beëindigen. Heeft de werknemer nu recht op loon over de tussenliggende periode? De Hoge Raad komt met het bevredigende oordeel dat de werkgever hier niet voor hoeft op te draaien, ondanks het feit dat de werknemer zich keurig beschikbaar had gehouden voor werk.

Kolom-zaak, HR 14 september 2018
De Hoge Raad beslist in deze zaak dat een werknemer recht kan hebben op een gedeeltelijke transitievergoeding. De wet voorziet hier niet in, maar onder omstandigheden kan dit toch. Namelijk wanneer er een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd plaatsvindt, bijvoorbeeld wegens het gedeeltelijk vervallen van een arbeidsplaats in een reorganisatie of bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

De Hoge Raad vindt dat er sprake is van substantieel, wanneer de arbeidstijd met ten minste 20% vervalt. Structureel betekent dat de vermindering naar redelijke verwachting blijvend zal zijn.

Wat valt nu op aan deze uitspraken? Ze zien allemaal op het verhelderen van onduidelijkheden die sinds de Wet Werk en Zekerheid in de wet zijn gekomen. U weet wel, de wet die beoogde het ontslagrecht eenvoudiger te maken. Ik zou zeggen, maak uw keuze.

Hele fijne en warme Feestdagen!

Matthijs Bos
bos@vandersteenhoven.nl
+31 6 43 36 80 53

 

Would you like to contact us?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl