weekly blog

weekly blog

Matthijs Bos, 25 april 2017

Over PIA’s en verwerkers
Privacyrecht staat volop in de belangstelling. En terecht. Het is immers een belangrijk recht waar iedereen mee te maken heeft. Steeds meer mensen realiseren zich hoe gemakkelijk dit recht in het gedrang kan komen, mede als gevolg van de vergaande digitalisering van persoonsgegevens die afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.

Daarbij komt er belangrijke nieuwe wetgeving aan. Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een feit. Een Europese verordening die rechtstreeks in werking treedt in alle landen van de Europese Unie. Om onze klanten in te lichten over deze nieuwe wetgeving organiseerden wij enkele weken geleden een Client Class. Deze werd volledig volgetekend. Het onderwerp leeft! Bovendien hebben wij al van diverse klanten het verzoek gekregen hen ook in house te informeren over de veranderende privacy wetgeving.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet ook haar best om te voorzien in de behoefte naar informatie. Recentelijk publiceerde de AP een 10-stappenplan voor bedrijven om zich voor te bereiden op de AVG. Deze tips kunt u hier vinden. Doe uw voordeel hiermee! Ook de PIA, de Privacy Impact Assessment, wordt uitgelegd en het feit dat een ‘bewerker’ van persoonsgegevens straks onder de AVG een ‘verwerker’ heet. Het stelde mij in ieder geval gerust dat al deze tips tijdens onze Client Class aan de orde zijn gekomen.

Komt u er ondanks de tips toch nog niet helemaal uit, neemt u dan gerust contact op met het Privacy Team van Van der Steenhoven advocaten!

Matthijs Bos 
bos@vandersteenhoven.nl 
+31 6 43 36 80 53

 

Would you like to contact us?
 

  +31 (0)20 607 79 79
 

  mail@vandersteenhoven.nl